پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: امکان مشاهده و چاپ گزارش اعتبار و ثبت درخواست های اعتبارسنجی مجله ها در سامانه پژوهشی

عنوان

امکان مشاهده و چاپ گزارش اعتبار و ثبت درخواست های اعتبارسنجی مجله ها در سامانه پژوهشی

پیرو تلاش و پیگیری های مستمر واحد علم سنجی کتابخانه مرکزی امکان مشاهده و چاپ گزارش اعتبار مجله ها و همچنین ثبت درخواست اعتبارسنجی آنها، در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه فراهم شده است. از این پس در صورت نیاز به اعتبارسنجی مجله ها، کلیه ی درخواست های اعتبارسنجی در سامانه ثبت و از ارسال فرم تکمیل شده ی درخواست اعتبارسنجی به ایمیل کتابخانه مرکزی خودداری گردد. همچنین دانشجویان محترمی که برای دریافت نمره مقاله مستخرج از پایان نامه، تمدید سنوات تحصیلی و یا دریافت مجوز دفاع از پایان نامه، نیاز به گزارش اعتبار مجله ها دارند، درخواست های خود را از طریق کارشناسان پژوهشی دانشکده ها در سامانه مذکور ثبت نمایند. لازم به ذکر است پس از ثبت درخواست اعتبارسنجی مجله ها در سامانه، حداکثر ظرف سه روز کاری اعتبارسنجی مجله ها در واحد علم سنجی انجام خواهد شد و برای کلیه ی کاربران سامانه قابل مشاهده خواهد بود.
 

تاریخ انتشار

02/04/2017

تصویر خبر

پیوست: