پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

News: دریافت فهرست جدید نشریات علمی معتبر مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تا پایان اسفند 1390)

عنوان

دریافت فهرست جدید نشریات علمی معتبر مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تا پایان اسفند 1390)

به استحضار کلیه کاربران کتابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی می رساند، فهرست جدید نشریات علمی​ معتبر (نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تا پایان اسفند 1390) از وبگاه این وزارتخانه به نشانی:

http://www.msrt.ir/sites/research/rppc/DocLib1/Forms/AllItems.aspx

و یا از لینک زیر قابل دریافت است:

دریافت فهرست جدید نشریات علمی معتبر مصوب وزارت علوم تا پایان اسفند 1390

قابل ذکر است که همانطور که در پانویس صفحه اول این فهرست ذکر شده است، بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، تا زمانی که این کمیسیون رای جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء آنها باقی است.

تاریخ انتشار

27/01/1391

تصویر خبر

پیوست: