پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

راهنماي كاربران
شیوه نامه های استناددهی و گزارش نویسی

متن کامل کتاب «شیوه های استناد در نگارش های علمی: رهنمودهای بین المللی» تالیف دکتر عباس حری و اعظم شاهبداغی (فارسی):

  • بخش اول: مقدمه (تعریف، تاریخچه، دلایل، کاربرد، آسیب شناسی و شیوه های استناد)

  • بخش دوم: شیوه های استناد - فصل اول: شیوه های استناد برون متنی - شیوه نامه استناددهی شیکاگو (Chicago)

  • بخش دوم: شیوه های استناد - فصل اول: شیوه های استناد برون متنی - شیوه نامه استناددهی ونکوور (Vancouver)

  • بخش دوم: شیوه های استناد - فصل دوم: شیوه های استناد درون متنی - شیوه نامه استناددهی انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

  • بخش دوم: شیوه های استناد - فصل دوم: شیوه های استناد درون متنی - شیوه نامه استناددهی انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA)

  • بخش سوم: مآخذ

»متن کامل کتاب را از اینجا دانلودکنید« 

توجه: متن کامل این کتاب از وبگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) به نشانی زیر در این صفحه قرار گرفته است:

http://www.isc.gov.ir/citationmethods/citationmethods.htm

شیوه نامه گزارش نویسی و استناددهی هاروارد (انگلیسی)

شیوه نامه استناددهی ای. پی. ای. (APA) (چاپ دوم ویرایش ششم - فارسی)​