پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

راهنماي كاربران
راهنماهای پژوهشی

فهرست نشريات علمي آي. اس. آي. (ISI): نمايه جامع استنادي علوم (SCIE) / نمايه استنادي هنر و علوم انسانی (A&HCI) / نمايه استنادي علوم اجتماعي (SSCI)

فهرست نشریات علمی - پژوهشی دارای ضریب تاثیر در ISC:  نشریات فارسی / نشریات عربی / نشریات لاتین

فهرست نشریات علمی ایرانی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

فهرست نشريات علمي ايراني (مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي): فارسي / لاتين

آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي

آيين نامه جدید ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري
فهرست نشريات نمايه شده در پايگاه جي. سي. آر. موسسه آي. اس. آي. در سال 2007 (حوزه علوم و علوم اجتماعي)
فهرست نشريات نمايه شده در پايگاه جي. سي. آر. موسسه آي. اس. آي. در سال 2008 (حوزه علوم و علوم اجتماعي) (جدید)
دسترسي به متن كامل مقالات نشريات ايراني نمايه شده در آي اس آي

تاریخ آخرین روزآمدسازی: 28/09/1389