پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات در سامانه پژوهشی

اطلاعات استاد
شرح
تاریخ فعالیت
نام سایر همکاران
مشاهده
حبيب عباسي پور -- Selected demographic data of the bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi L. on the corn, Zea mays L. at different temperatures2020/01/20لینک
اورنگ خادمي -- Effects of salicylic acid and ultrasound treatments on chilling injury control and quality preservation in banana fruit during cold storage2019/04/30لینک
مهدي رجحانيبررسي عددي فشارجانبي خاک در روش ساخت بالا به پايين -- Numerical Study of soil pressure in Top-Down Construction Method2019/04/30لینک
فرح کريمي -- Alkaloids production and antioxidant properties in Catharanthus roseus (L.) G. Don. shoots and study of alkaloid biosynthesis related gene expression levels in response to methyl jasmonate and putrescine treatments as ecofriendly elicitors2019/04/19لینک
محمدباقر غزنوي قوشچييک مقايسه گر ديجيتال کم مصرف و با سرعت بالا مبتني بر ساختار درختي دو دويي تغيير داده شده بين طبقه اي و سلول هاي پايه با کارايي بهبود يافته -- A low-power and high-speed parallel binary comparator based on inter-stage modified binary tree structure and power-delay improved cell elements2019/04/19لینک
حشمت اميديGERMINATION INDICES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY ENZYME RESPONSES OF MADAGASCAR PERIWINKLE (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON) UNDER PRETREATMENT BY SALICYLIC ACID -- GERMINATION INDICES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY ENZYME RESPONSES OF MADAGASCAR PERIWINKLE (CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON) UNDER PRETRE1ATMENT BY SALICYLIC ACID72019/04/19لینک
علي مطيع نصرابادي -- Emotion recognition through EEG phase space dynamics and Dempster-Shafer theory2019/04/17لینک
علي مطيع نصرابادي -- A novel EEG-based approach to classify emotions through phase space dynamics2019/04/17لینک
حميد مسلمي -- An optimized mesh partitioning in finite element method based on element search technique2019/04/16لینک
اشرف پيراستهاگاهي زنان حامله ايراني به تستهاي پره ناتال ،سندرم داون و امنيوسنتز .مطالعه مقطعي -- Knowledge of Prenatal Screening, Down Syndrome, Amniocentesis, and Related Factors among Iranian Pregnant Women: A Cross- Sectional Study2019/04/15لینک
زهرا جوهرياگاهي زنان حامله ايراني به تستهاي پره ناتال ،سندرم داون و امنيوسنتز .مطالعه مقطعي -- Knowledge of Prenatal Screening, Down Syndrome, Amniocentesis, and Related Factors among Iranian Pregnant Women: A Cross- Sectional Study2019/04/15لینک
مريم ربيعياگاهي زنان حامله ايراني به تستهاي پره ناتال ،سندرم داون و امنيوسنتز .مطالعه مقطعي -- Knowledge of Prenatal Screening, Down Syndrome, Amniocentesis, and Related Factors among Iranian Pregnant Women: A Cross- Sectional Study2019/04/15لینک
حسن نامدارميگرن همراه با اختلالات گوارشي: يک توضيح پاتوفيزيولوژيک -- Migraine associated with gastrointestinal disorders: A pathophysiological explanation2019/04/15لینک
محمدصفي رحماني فر -- Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation2019/04/14لینک
علي جمالي قمي -- Comparison of marginal and internal fit of 3-unit zirconia frameworks fabricated with CAD-CAM technology using direct and indirect digital scans2019/04/14لینک
سيدشجاع الدين شايق -- Comparison of marginal and internal fit of 3-unit zirconia frameworks fabricated with CAD-CAM technology using direct and indirect digital scans2019/04/14لینک
سيدمحمدرضا حکيمانه -- Comparison of marginal and internal fit of 3-unit zirconia frameworks fabricated with CAD-CAM technology using direct and indirect digital scans2019/04/14لینک
حميدرضا نويدي قاضيانيحل مساله تخصيص هزينه ثابت در شبکه جمل و نقل با استفاده از نظريه بازي همکارانه مساله ورشکستگي -- 2019/04/13لینک
</first_name_fa> شمسيعنوان -- title2019/04/10لینک
عارف درودي -- Continuous Estimation of Speed and Torque of Induction Motors Using the Unscented Kalman Filter under Voltage Sag2019/04/09لینک
محمدصفي رحماني فرSynthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation -- Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation2019/04/08لینک
اميرحسين فروزانSynthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation -- Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation2019/04/08لینک
اباذر حاج نوروزيSynthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation -- Synthesis of MnO2 Nanoparticles in the Presence and Absence of Ultrasonic Irradiation2019/04/08لینک
اميد صفرزاده -- Accurate full superfine group resonance self-shielding method with fission source and upscattering effects in thermal lattice2019/04/08لینک
نادر جعفري رادA Classification of Cactus Graphs According to Their Total Domination Number -- A Classification of Cactus Graphs According to Their Total Domination Number2019/04/08لینک
غلامرضا داداش زادهConical conformal antenna design using the CPM for MIMO systems -- Conical conformal antenna design using the CPM for MIMO systems2019/04/07لینک
محسن مراثي -- Metal Decorations of Door of Saheb al-Amr Mosque in Tabriz: Azerbaijan Folk Art from Qajar Era2019/04/06لینک
اميرحسين اميري -- Simultaneous monitoring of mean vector and covariance matrix of multivariate simple linear profiles in the presence of within profile autocorrelation2019/04/05لینک
حبيب عباسي پور -- BIONOMICS AND LIFE HISTORY OF THE CITRUS LEAF ROLLER, ARCHIPS ROSANUS IN NATURAL AND LABORATORY CONDITIONS2019/04/04لینک
اميرحسين اميري -- Addressing the effect of parameter estimation on phase II monitoring of multivariate multiple linear profiles via a new cluster-based approach2019/04/03لینک
فرح کريمي -- Alkaloids production and antioxidant properties in Catharanthus roseus (L.) G. Don. shoots and study of alkaloid biosynthesis related gene expression levels in response to methyl jasmonate and putrescine treatments as ecofriendly elicitors2019/04/01لینک
هاجر قهرماني گلSome results on h-almost Ricci solitons -- Some results on h-almost Ricci solitons2019/03/30لینک
اميرحسين فروزانپيش بيني پارامترهاي اصلي حرکت قوي زمين: رويکرد يادگيري عميق -- Predicting the principal strong ground motion parameters: A deep learning approach2019/03/26لینک
علي درخشانيپيش بيني پارامترهاي اصلي حرکت قوي زمين: رويکرد يادگيري عميق -- Predicting the principal strong ground motion parameters: A deep learning approach2019/03/26لینک
علي درخشانيبهينه‌سازي تسليح ديوار خاکي با تسمه‌هاي فولادي با بکارگيري الگوريتم فراابتکاري چندجهاني (MVO) -- Optimization of Earth Wall Stabilization with Steel Strips Using MVO Algorithm2019/03/25لینک
سيد ميثم موسوي -- A fuzzy expert system for mitigation of risks and effective control of gas pressure reduction stations with a real application2019/03/22لینک
سيد ميثم موسوي -- A group TOPSIS-COPRAS methodology with Pythagorean fuzzy sets considering weights of experts for project critical path problem2019/03/20لینک
محمدصفي رحماني فر -- Towards establishing standard performance metrics for batteries, supercapacitors and beyond2019/03/19لینک
محمدحسن ميرزامحمديتعليم و تربيت و کارافرين رقابتي: تاملي بر تحول مفهوم انسان اقتصادي از مکتب تربيتي ليبراليسم کلاسيک تا نوليبراليسم -- 2019/03/17لینک
سولماز نوراباديبررسي و تحليل وضع موجود و مطلوب برنامه درسي درس روش هاي تحقيق در نظام دانشگاهي کشور -- Study and Analysis of the Existing and Desirable Curriculum of Research Methods Lesson in Academic System of Iran2019/03/16لینک
مهدي رجحانيطراحي بهينه پيش بارگذاري همراه با زهکش هاي قائم با روش برنامه ريزي درجه دوم -- Optimal design of preloading with vertical drains 2019/03/16لینک
عليرضا حبيبيطراحي بهينه پيش بارگذاري همراه با زهکش هاي قائم با روش برنامه ريزي درجه دوم -- Optimal design of preloading with vertical drains 2019/03/16لینک
اميرحسين اميري -- Risk-adjusted Bernoulli chart in multi-stage healthcare processes based on state-space model with a latent risk variable and dynamic probability control limits2019/03/15لینک
پرويز اوليامشخصات ژنتيکي و فيلوژنتيکي ژن M ويروس هاي انفلوانزا جدا شده ار بيماران ايراني -- Genetic and Phylogenetic Characterization of the M Gene of Influenza A Virus Isolated from Iranian Patients2019/03/13لینک
حوريه صادريمشخصات ژنتيکي و فيلوژنتيکي ژن M ويروس هاي انفلوانزا جدا شده ار بيماران ايراني -- Genetic and Phylogenetic Characterization of the M Gene of Influenza A Virus Isolated from Iranian Patients2019/03/13لینک
فاطمه کشاورز کوهجرديطولاني ترين مسير در گراف هاي ابرتوري C-شکل -- The Longest (s, t)-paths of C-shaped Supergrid Graphs2019/03/13لینک
اميرمحمد ناجيترکيبات روغن فرار بدر گياه سياه دانه در مناطق مختلف ايران -- Essential Oil Composition of Nigella sativa Seeds from Different Populations of Iran2019/03/11لینک
محمدباقر غزنوي قوشچيطراحي منطق مود جرياني با عمق کم و ولتاژ پايين تفاضلي با استفاده از تکنيکهاي فيدبک و فيدفوروارد -- Design of low-voltage shallow-depth differential source coupled logic using feedback and feedforward techniques2019/03/11لینک
حشمت اميدي -- Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions2019/03/10لینک
عبدالامير بستاني -- Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions2019/03/10لینک
1 - 50 Next Last Page