پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

مقالات در سامانه پژوهشی

اطلاعات استاد
شرح
تاریخ فعالیت
نام سایر همکاران
مشاهده
حسين زمانيهاتحليل چيستي و حقيقت بدن مثالي و نقش ان در تبيين رابطه نفس و بدن در فلسفه ملاصدرا -- Analysis of the Reality of Imaginal Body and its role in the explanation of the relationship between soul and body in Mulla Sadras philosophy2018/09/26لینک
عباس کشاورز شکريزمينه هاي ساختاري و کارگزاري نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي ايران -- stuctural and agency backgrounds of oil nationalization movement and islamic revolution of iran2018/09/22لینک
ايت اله رضايي نودهياثرات انتگونيستي ... -- antagonistic effects of potassum and sodium with diffrent ratios of organic matter and pumice on the cultivation of nectarine split root2018/08/24مصطفی اسدی. سید جلال طباطبایی. ایت ا... رضایی و یاور شرفیلینک
ياور شرفياثرات انتگونيستي ... -- antagonistic effects of potassum and sodium with diffrent ratios of organic matter and pumice on the cultivation of nectarine split root2018/08/24مصطفی اسدی. سید جلال طباطبایی. ایت ا... رضایی و یاور شرفیلینک
سيدجلال طباطبايياثرات انتگونيستي ... -- antagonistic effects of potassum and sodium with diffrent ratios of organic matter and pumice on the cultivation of nectarine split root2018/08/24مصطفی اسدی. سید جلال طباطبایی. ایت ا... رضایی و یاور شرفیلینک
علي مطيع نصرابادي -- A Novel Approach to Mortality Prediction of ICU Cardiovascular Patient Based on Fuzzy Logic Method2018/08/15لینک
امير حسين اميري -- A Self-starting Risk-adjusted AFT based Control Chart for Monitoring the Survival Time of Patients2018/07/26لینک
امير حسين اميري -- Performance of Phase II approaches for Monitoring Multivariate Multiple Linear Profiles based on Estimated Parameters2018/07/26لینک
شهلا خليل الهيتحليل رمان هاي دفاع مقدس بر اساس نظريه باختين رمان روضه نوح -- the analysis of the holy dense novels according to Bakhtin considering 2018/07/21لینک
مجيد بيات -- Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing2018/07/16لینک
ناهيد طالبياثر بخشي تمرين ورزشي همذاه با برنامه افزايشي و نگرش فعاليت بدني برتوان کاري کارکنان شرکت پست -- 2018/07/15لینک
حشمت اميديMORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO VARIOUS PRIMING TREATMENTS UNDER DROUGHT STRESS -- MORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO VARIOUS PRIMING TREATMENTS UNDER DROUGHT STRESS2018/07/14لینک
عبدالامير بستانيMORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO VARIOUS PRIMING TREATMENTS UNDER DROUGHT STRESS -- MORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO VARIOUS PRIMING TREATMENTS UNDER DROUGHT STRESS2018/07/14لینک
محسن مراثي -- Body Performance Analysis in Interactive Art Based on Maurice Merleau-Ponty’s Views 2018/07/14لینک
علي درخشانيتخمين ضريب P براي گروه شمع تحت بار جانبي در رس و ماسه -- Estimation of P-multipliers for laterally loaded pile groups in clay and sand2018/07/11لینک
ناصر يزدانيتاثير دين در تحقق بازاريابي سبز -- The impact of religion on the realization of green marketing2018/07/02لینک
مهدي بشيري -- Preferred Robust Response Surface Design With Missing Observations Based on Integrated TOPSIS-AHP method2018/07/01لینک
امير حسين اميري -- Preferred Robust Response Surface Design With Missing Observations Based on Integrated TOPSIS-AHP method2018/07/01لینک
عليرضا عزيززاده دلشاد -- Decrease in Cavity Size and Oligodendrocyte Cell Death Using Neurosphere-Derived Oligodendrocyte-Like Cells in Spinal Cord Contusion Model2018/07/01لینک
حشمت اميديPhytochemical and growth responses of Mentha piperita to foliar application of biostimulants under greenhouse and field conditions -- Phytochemical and growth responses of Mentha piperita to foliar application of biostimulants under greenhouse and field conditions2018/06/30لینک
امير حسين اميري -- Phase I risk-adjusted control charts for surgical data with ordinal outcomes2018/06/27لینک
محمدحسن ميرزامحمديبررسي الگوي تربيتي مبتني بر جهاد در زمينه سازي تمدن نوين اسالمي -- 2018/06/27لینک
حسام الدين شريفيبررسي گروههاي گوياي با 2-زيرگروه سيلوي از کلاس پوچتواني حداکثر 2 -- ON RATIONAL GROUPS WITH SYLOW 2-SUBGROUPS OF NILPOTENCY CLASS AT MOST 22018/06/22لینک
امير حسين اميريتخمين نقطه تغيير پله اي در نمودارهاي کنترل g و h در حوزه بهداشت و درمان -- 2018/06/21لینک
مهدي سبحاني نژادتبيين محتواي برنامه درسي تربيت اخلاقي از منظر تحليل مقايسه اي اراي کانت و ملا احمد نراقي -- ....2018/06/20لینک
مهدي سبحاني نژادانعکاس جايگاه و اهميت ميان رشته اي ها در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامه هاي توسعه کشور -- ......2018/06/20لینک
سولماز نوراباديانعکاس جايگاه و اهميت ميان رشته اي ها در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برنامه هاي توسعه کشور -- ......2018/06/20لینک
محمد رحمانيتاثير چرخش کل بدن با ورتکس بر پيشگيري از تشکيل سنگ کليه ي القايي با اتيلن گلايکول در موش هاي نر ويستار -- the effect of whole body rotation2018/06/19لینک
محمد رحمانيچرخش کل بدن تسهيل کننده ي دفع سنگ هاي کليوي و کاهش دهنده ي اسيب هاي کليوي به دنبال القا سنگ کليوي توسط اتيلن گلايکول در موش هاي بزرگ -- the effect of whole body rotation2018/06/19لینک
اورنگ خادميتيمارهاي قبل از برداشت جيبرلين و کلريد کلسيم عامل بهبود دهنده کيفيت فلفل دلمه اي در طول انبار -- Pre-harvest CaCl2 and GA3 treatments improve postharvest quality of green bell peppers (Capsicum annum L.) during storage period2018/06/19لینک
عليرضا بهرادتشخيص جعل در تصاوير فوتبال با استفاده از اثرات هندسي -- Exposing forgeries in soccer images using geometric clues2018/06/19لینک
علي درخشانيروابط جديد براي پيش بيني گسترش جانبي ناشي از روانگرايي: رويکرد مدل درختي -- New formulas for predicting liquefaction-induced lateral spreading: model tree approach2018/06/18لینک
عليرضا رضازادهاثر تنش خشکي در زمان تشکيل بذر بر بنيه، پراکسيداسيون غشا و فعاليت انتياکسيداني در گونههاي مختلف بالنگو (sp Lallemantia( -- 2018/06/18لینک
سعيده ملکي درمنکي فراهانياثر تنش خشکي در زمان تشکيل بذر بر بنيه، پراکسيداسيون غشا و فعاليت انتياکسيداني در گونههاي مختلف بالنگو (sp Lallemantia( -- 2018/06/18لینک
راشد صحرائيانطراحي زنجيره تامين چند سطحي با در نظر گرفتن تسهيلات غير قطعي همراه با تشديد امکان تسهيل -- Multi-echelon supply chain design considering unreliable facilities with facility hardening possibility2018/06/15لینک
عليرضا بهراديادگيري واژه نامه متمايز کننده مبتني بر واقعه با استفاده از روش K-SVD سازگار با برچسب براي اشکارسازي اتفاقات در ويديوهاي فوتبال -- Learning an Event-Oriented and Discriminative Dictionary Based on an Adaptive Label-Consistent K-SVD Method for Event Detection in Soccer Videos2018/06/15لینک
حشمت اميديارزيابي اثر نانواکسيد اهن بر شاخص هاي جوانه زني ريحان سبز ) Ocimum basilicum L. ) -- ارزيابي اثر نانواکسيد اهن بر شاخص هاي جوانه زني ريحان سبز ) Ocimum basilicum L. )2018/06/13لینک
ناهيد طالبيپاسخ NT-oroBNPبه يک مسابقه فوتبال در نوجوانان پسر فوتباليست -- 2018/06/11لینک
حشمت اميدياثر سطوح مختلف پرايمينگ هورموني بر مولفه¬هاي جوانه¬زني، زمان تا درصدهاي مختلف جوانه¬زني، ميانگين مدت زمان جوانه¬زني، نرخ جوانه¬زني و ويگور بذر استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) -- Effect of different levels of hormonal priming on germination characteristics, time to different percentages of germination, mean germination time, Germination rate and Seed vigor of Stevia rebaudiana Bertoni2018/06/11لینک
عبدالامير بستانياثر سطوح مختلف پرايمينگ هورموني بر مولفه¬هاي جوانه¬زني، زمان تا درصدهاي مختلف جوانه¬زني، ميانگين مدت زمان جوانه¬زني، نرخ جوانه¬زني و ويگور بذر استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) -- Effect of different levels of hormonal priming on germination characteristics, time to different percentages of germination, mean germination time, Germination rate and Seed vigor of Stevia rebaudiana Bertoni2018/06/11لینک
محسن مراثيشناسايي ويژگيهاي فرش بافي دوره ترکمانان بر اساس نگاره هاي خاوران نامه ابن حسام -- Turkaman Carpet-weaving Characteristics Based on Ibn Hessams Khavaran-nameh2018/06/10لینک
اصغر کامرانيويژگي هاي تشريحي ساقه و برگ در سرده Lallemantia از تيره نعناييان -- The stem and leaf anatomical charactristics of the genus Lallemantia (Lamiaceae)2018/06/10لینک
امير حسين اميري -- Performance of the Variable Parameters Xbar Control Chart in Presence of Measurement Errors2018/06/10لینک
سعيد اسديمشارکت و تبادل اسناد بين کتابداران در اجتماعات مجازي: مورد مطالعه LIS -- Collaboration and document exchange among librarians in virtual communities: A case study of LIS Group2018/06/01Saeid Asadiلینک
عليرضا حبيبيEvaluation of Seismic performance of RC setback frames -- Evaluation of Seismic performance of RC setback frames2018/06/01لینک
ناهيد رژهPsychometric Properties of the Persian Version of the Quality of Life in Early Old Age (CASP- 19) -- Psychometric Properties of the Persian Version of the Quality of Life in Early Old Age (CASP- 19)2018/06/01لینک
مجيده هروي کريمويPsychometric Properties of the Persian Version of the Quality of Life in Early Old Age (CASP- 19) -- Psychometric Properties of the Persian Version of the Quality of Life in Early Old Age (CASP- 19)2018/06/01لینک
احياء گرشاسبيPsychometric Properties of the Persian Version of the Quality of Life in Early Old Age (CASP- 19) -- Psychometric Properties of the Persian Version of the Quality of Life in Early Old Age (CASP- 19)2018/06/01لینک
امير حسين اميري -- Phase I Monitoring of Social Networks Based on Poisson Regression Profiles2018/05/30لینک
طوبي غضنفريمقاله به انگليسي مي باشد -- DNA damage and telomere length shortening in the peripheral blood leukocytes of 20?years SM-exposed veterans.2018/05/23لینک
1 - 50 Next Last Page