پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

Medical Students Research Committe

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی

 
كميته تحقيقات دانشجويي دانشجویان گروه علوم پزشکی دانشگاه شاهد تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت دانشجويان در انجام فعاليتهاي پژوهشي و استفاده از نيروهاي جوان و خلاق در عرصه پژوهش و سرعت بخشيدن به فعاليتهاي پژوهشي كشور، مطابق با رسالتهاي دانشگاه شاهد و بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه شاهد فعاليت مي‌كند.
 

 

 

 

 

 آئین نامه ها و فرم ها

 

 

روند ارائه و داوری پروپوزال های دانشجویی.docxروند ارائه و داوری پروپوزال های دانشجویی.docx

پروپوزال طرح تحقیقاتی.docxپروپوزال طرح تحقیقاتی.docx

دستورالعمل تنظیم و نگارش گزارش نهایی طرح.docدستورالعمل تنظیم و نگارش گزارش نهایی طرح.doc

فرم گزارش نهایی طرح.docفرم گزارش نهایی طرح.doc

فرم چکیده طرح تحقیقاتی جهت اعلام خاتمه.docفرم چکیده طرح تحقیقاتی جهت اعلام خاتمه.doc