پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

معاونت پژوهش و فناوری

:

همه محتویات سایت

نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت.
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  کتابخانه های اسناد

اسناد اسناد  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری اسناد ایجاد شده است و در این مجموعه سایت ها استفاده می شود.  1 12 ماه قبل
اسناد مشترک اسناد مشترک  جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.  88 12 ماه قبل
پژوهش پژوهش    3 3 سال پیش
تصاویر تصاویر  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری تصاویر استفاده شده در صفحات این سایت استفاده می شود.  0 15 ماه قبل
دارایی سایت دارایی سایت  استفاده از این مجموعه برای نگهداری فایل هایی که در صفحات این سایت وجود دارند همانند تصاویر در صفحات Wiki.  69 6 هفته پیش
صفحات صفحات  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار  ایجاد شده است و جهت نگهداری صفحات ایجاد شده در این سایت استفاده می شود.  3 5 هفته پیش
صفحات سایت صفحات سایت  استفاده از این مجموعه برای ایجاد و نگهداری صفحات در این سایت.  21 5 هفته پیش

  کتابخانه های تصاویر

research week research week    18 5 سال پیش
ResearchSlider ResearchSlider    3 6 هفته پیش
عکس پرسنلی مدیران و معاونین عکس پرسنلی مدیران و معاونین    19 5 ماه قبل
عکس پرسنلی همکاران پژهشی عکس پرسنلی همکاران پژهشی    3 8 ماه قبل
گالری پژوهشی گالری پژوهشی    40 12 ماه قبل

  لیست ها

News News    65 12 ماه قبل
Research Centers Research Centers    0 6 سال پیش
اخبار اخبار    7 15 ماه قبل
اخبار پژوهشی اخبار پژوهشی    9 15 ماه قبل
اخبار شورای پژوهشی اخبار شورای پژوهشی    0 5 هفته پیش
اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعیه های مرکز رشد واحدهای فناوری    1 9 ماه قبل
اعتبار پژوهشی اعتبار پژوهشی    2 15 ماه قبل
اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه اعضای شورای پژوهش وفناوری دانشگاه    21 5 هفته پیش
اعلانات اعلانات  استفاده از این لیست برای ردیابی وقایع آتی، بروزرسانی وضعیت و سایر اخبار گروه.  1 7 سال پیش
پایگاه ها پایگاه ها    5 15 ماه قبل
پرتال ها پرتال ها    6 15 ماه قبل
پژوهانه پژوهانه    3 15 ماه قبل
پیوندها پیوندها  لیست پیوند ها برای نگهداری پیوند ها به صفحات وبی در نظر گرفته شده است, که برای اعضای گروه شما جالب یا مفید می باشد.  15 15 ماه قبل
تقویم تقویم  لیست "تقویم" جهت آگاه سازی از جلسات, سررسید ها و رویداد های مهم دیگر استفاده می شود.  0 7 سال پیش
تکالیف تکالیف  جهت پیگیری تکالیفی که شما یا اعضای گروه شما باید آنها را تکمیل کنند از لیست "تکالیف" استفاده نمایید.  0 7 سال پیش
دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی    15 8 ماه قبل
دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی دستورالعمل های کمیته تحقیقات دانشجویی    9 4 ماه قبل
سامانه پژوهشی سامانه پژوهشی    4 15 ماه قبل
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه    0 7 سال پیش
شورای چاپ و نشر شورای چاپ و نشر    0 7 سال پیش
صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی صورتجلسات کمیته تحقیقات دانشجویی    4 4 ماه قبل
مدیران پژوهشی مدیران پژوهشی    7 5 ماه قبل
معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون    7 15 ماه قبل
معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون معاونین پژوهشی دانشگاه از ابتدا تاکنون    7 15 ماه قبل
معرفی معاونت پژوهش و فناوری معرفی معاونت پژوهش و فناوری    0 7 سال پیش
همکاران معاونت پژوهشی همکاران معاونت پژوهشی    3 6 هفته پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 2 سال پیش
کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی    0 7 سال پیش
کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی    0 7 سال پیش

  تالار های گفتگو

گفتگوی گروهی گفتگوی گروهی  لیست "گفتگوی گروهی" برای راه انداختن گفتگوی گروهی در قالب گروه های خبری با موضوع هایی که مرتبط به این گروه کاری است استفاده می شود.  0 7 سال پیش

  نظر سنجی ها

هیچ خلاصه کاری وجود ندارد.

  سایت ها و فضا های کاری

سایت SharePoint Research  4 ماه قبل
سایت SharePoint اداره امور پژوهش های دانشجویی  4 روز پیش
سایت SharePoint کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی  9 روز پیش

  سطل بازیافت

سطل بازیافت سطل بازیافت  از این صفحه جهت بازیابی موارد حذف شده از این سایت یا تخلیه موارد حذف شده استفاده نمایید. 0